AprenderCreoleHaitiano:Let's Learn Haitian Kreyol, Aprendamos Kreyol Gratis

El Taller Infantil de Libros

Saturday, February 12, 2011

Love Day - Jou Lanmou - Dia del Amor - Jour de l'amour


Jou Lanmou – Love Day
Happy Valentine’s Day – Bòn Fèt San Valanten!
Happy Easter - Bòn Fèt Pak
Easter Sunday – Dimanch Pak
M renmen ou – I love you (I like you)
Li pa renmen ou – He/she does not love you
Mennaj /boubout – boyfriend
Renmen avèk - To be in love with /to fall in love with
Jan renmen avèk Mari – John is in love with Mary
Pa kase kè-m – Do not break my heart
M renmen ou – I heart you!
Tout moun renmen Bondye – Everyone loves God
Ki kote ou a Mennen mennaj ou pou Sen Valanten? – Where are you taking your girlfriend for Valentine’s Day?
Eleman sa-a gen twòp mennaj – This guy has too many girlfriends
Poukisa ou pa renmen bèl fi sa-a? Why do you not love this beautiful woman?

No comments:

Post a Comment